1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTbis Projektowanie Wnętrz, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11 – GALERIA 27, 38-300 Gorlice, e-mail: projekty2@o2.pl, tel.: 698 086 265.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: projekty2@o2.pl, tel. 698 086 265.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. W przypadku podania danych w formularzu z opinią o naszej firmie, będą one podane na naszej stronie w sposób uproszczony: tylko imię lub nazwa firmy i otrzymana opinia.